27

 

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Kanunu ile kurulan TCDD Yeniden Yapılanma Komisyonu TCDD bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarını bilgilendirdi. Derneğimizin de katıldığı toplantıda aşağıdaki konularda bilgi verildi.
 
Mevcut TCDD altında, aşamalı olarak iş birimleri oluşturulacaktır.
Belli bir geçiş döneminden sonra nihai ayrılma gerçekleştirilecektir.
TCDD bünyesinde altyapı ile taşımacılığa ilişkin iş birimleri oluşturularak, merkez ve taşra teşkilat yapısı bu iş birimi anlayışına göre yeniden düzenlenecektir.
Personel, araç ve mali kaynaklar iş birimlerine tahsis edilecektir.
Altyapı ve Taşımacılık (yük, yolcu ve cer faaliyetleri) muhasebe hesapları ayrılacaktır.
Mevcut kurumsal mevzuat ve yönetim sistemleri, yeni oluşturulacak yapıya uygun hale getirilecektir.
İş birimlerine dayalı yeni yapı, geçiş süresince izlenecek ve güncellenecektir.
Yeniden yapılanma sürecinde yöneticiler ve personel bilgilendirilecektir.
Yeni TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarihinde nihai yapısıyla faaliyete geçecektir.
Okunma Sayısı: 6183
resim